Γλώσσα Προγραμματισμού RPG 2

RPG είναι μια από τις λίγες γλώσσες που δημιουργούνται για κάρτα διατρήσεων μηχανές που είναι ακόμα σε κοινή χρήση σήμερα. Αυτό είναι επειδή η γλώσσα έχει εξελιχθεί αρκετά κατά τη διάρκεια του χρόνου. Αναπτύχθηκε αρχικά κοντά ΙΒΜ η δεκαετία του ’60 και έτρεξε στο δημοφιλή ΙΒΜ 1401. Αρχικά, RPG ήταν ένα αρκτικόλεξο για Γεννήτρια προγράμματος εκθέσεων, περιγραφικός του σκοπού της γλώσσας: παραγωγή των εκθέσεων από τα αρχεία στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του ταιριάσματος των εκθέσεων αρχείων και υποσυνόλου. Οι εναλλακτικές γλώσσες γενικά διαθέσιμες στο χρόνο ήταν καθεμία COBOL ή BASIC: ένα φλύαρο, άλλος ένα φτωχό εργαλείο για την ανάπτυξη, έτσι RPG έγινε διαπρεπές στο υλικό της ΙΒΜ.  RPG αναπτύχθηκε περαιτέρω από την ΙΒΜ για τη σειρά τους κεντρικός υπολογιστής συστήματα, ειδικά S/390 – όπως RPG ΙΙ.  Επειδή η γλωσσική σύνταξη βασίστηκε πίνακες συνδέσεων χρησιμοποιημένος στο πρόγραμμα εξοπλισμός αρχείων μονάδων, και System/3 αναπτύχθηκε αρχικά ως διάδοχος στις προγραμματίσημες μηχανές αρχείων μονάδων πινάκων συνδέσεων, RPG ΙΙ ήταν System/3, System/32, System/34, και System/36, ενώ μια βελτιωμένη έκδοση της γλώσσας, RPG ΙΙΙ, δημιουργήθηκε για System/38 και ο διάδοχός του AS/400 (α μεσαίος μηχανή, τώρα εξελιγμένος eServer iSeries) και έγινε RPG/400 με μια πολύ καθαρότερη σύνταξη, και σφιχτότερη ολοκλήρωση με την ενσωματωμένη βάση δεδομένων. Αυτή η γλώσσα έγινε το στήριγμα της ανάπτυξης AS/400, και ο συντάκτης του ήταν απλός συντάκτης γραμμών με τα γρήγορα πρότυπα για κάθε προδιαγραφή (τύπος οδηγίας).  RPG ΙΙΙ σημαντικά αναχώρησε από την αρχική γλώσσα, παροχή των σύγχρονων δομημένων κατασκευασμάτων όπως τους φραγμούς εάν- ENDIF, ΚΑΝΕΤΕ τους βρόχους, και υπορουτίνες.

Το 1994, RPG IV (aka RPG aka RPGLE/ILE) απελευθερώθηκε και το όνομα, επίσημα, δεν ήταν πλέον ένα αρκτικόλεξο. RPG IV πρόσφερε μια μεγαλύτερη ποικιλία των εκφράσεων μέσα στη νέα εκτεταμένη προδιαγραφή παράγοντας-2 υπολογισμού του.