Κρυπτικός Τεκτονισμός “CRYPTIC MASONRY – MANUAL OF THE COUNCIL”

Α. Είναι η μεταφραση εκ του «CRYPTIC MASONRY – MANUALOF THE COUNCIL»του Albert G. Mackey, εκδοθέντος το 1897 σε απόδοση του Ετ.. Γιάννη Σταματούδη

Β. Είναι ο απολογισμός των εργασιών και των εισηγήσεων που έγιναν στο Συμβουλιο ΠΛΟΥΤΩΝ αρ 1 Αν Αθηνών στο χρονικό διάστημα 2015-2016. Όπου υπήρξα και πρόεδρος του Συμβ..Στις εργασίες αυτές δεν έγινε καμία προσπάθεια διόρθωσης, πόσο μάλλον αλλαγής επί του θέματος και έχουν μεταφερθεί εδώ όπως ακριβώς απαγγέλθηκαν και καταχωρήθηκαν στα πρακτικά της Στ .:Όλες οι εισηγήσεις που ακολουθούν εκφράζουν πάντα τις θέσεις και τις απόψεις του εισηγητού και θα ήταν περίεργο για το σύστημα μας που η φιλοδοξία του είναι η αναζήτηση της Αλήθειας, να χρησιμοποιεί πλαίσια και οδηγίες για τον τρόπο που κάθε αδ .: εκφράζεται μέσα από την γραφή. Ο Τεκτ .:  είναι έρευνα, όχι υλική αλλά πνευματική. Ο Τεκτ .: δεν είναι απλώς μια ιστορία, ένας τύπος, έχει νόημα, έχει ζωή, δεν έχει τυπική μορφολογία, ακτινοβολεί για όποιον τον αναζητήσει και θα βρει ουσιαστική δύναμη ψυχής. Είναι ο δρόμος για την πραγματική Τεκτ .: αύξηση φωτός. Θεωρω ότι η συλλογή αυτή αποτελεί βοήθημα όχι μόνο για τους νέους Ετ.:  προσφέροντας μια εικόνα του πνεύματος του Συμβ .:  αλλά και στους παλαιότερους, για τους οποίους πέραν του ενδιαφέροντος αποτελεί και τον καθρέπτη της τυχόν προόδου των, όσον τουλάχιστον φαίνεται αυτή μέσα από τις εργασίες…..

Ετ..  Σωτήρης Νικολακόπουλος