Πατρίς 1902-2012 (Ιστορια) -Συμμετοχή-

Στόχος του παρόντος πονήματος (Δοκιμίου) δεν είναι τίποτα άλλο από το να μείνει και να υπάρξει ένα γραπτό κείμενο το οποίο θα μπορέσει να βοηθήσει τον μελλοντικό ερευνητή  τέκτονα ή μη προκειμένου να πληροφορηθεί κάποια στοιχεία, γύρω από τον Τεκτονισμό. Πρόκειται για ένα κείμενο πιο πολύ ενημερωτικού χαρακτήρα που γράφτηκε σε απλοϊκή μορφή, που σε καμιά περίπτωση δεν έχει την μορφή της διατριβής για την Ιστορία του τεκτονισμού της περιόδου που αναφερόμαστε.  Ξεκινώντας από μια περίοδο που στην Ελλάδα υπήρχαν δυο  τεκτονικές τάσεις,  κέντρο Ροδοκανακη αφενός και κέντρο  Δαμασκηνού αφετέρου.  Αρχές του 20ου αιώνα (1902) θα προσπαθήσει ο Αδ.·. Αντώνης  Παπαναστασοπουλος  να σας μεταφέρει το πνεύμα της εποχής εκείνης, την νοοτροπία των Αδ.·. μας, τα συναισθήματα τους και τις σκέψεις τους, με κάποια στοιχεία για την ζωή τους  Θα ασχοληθεί εν ολίγοις με τα τεκταινόμενα της περιόδου 1902-1912 χρόνια ζωής μιας  Στ. της «Πατρίδος»  εν Αν.·. Αθηνών και με αρ. 39.  Θα βιογραφήσει τα μέλη της Στ.·. (όσα μπόρεσε να συλλέξει ο Αδ.·.) και θα δείτε πόσο σπόρο έσπειραν οι Αδ.·. δημιουργώντας άλλες Στ.  είτε στην Αθήνα είτε στον Πειραιά ακόμα και στην Πάτρα.  Τονίζω ιδιαίτερα ότι η Ιστορία μιας ομάδας ανθρώπων εκφράζεται αρχικά με αφηγηματική μορφή και τελικά αναπαρίστανται από την κατασκευή ενός συλλογικού οιονεί υποκειμένου τη μοίρα  του οποίου καλούμαστε να παρακολουθήσουμε όπως ακριβώς εκτυλίγεται μέσα στο αφήγημα που συγκροτεί τη διαχρονική υπόσταση του αλλά και την τρέχουσα ταυτότητά του.  Το κείμενο χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια . Στις περιόδους που έζησε και ζει η Σ.·. Στ.·. ΠΑΤΡΙΣ.  Τα  κεφάλαια A. B. Γ. αναπτύχθηκαν από τον  Αντώνη Παπαναστασοπουλο  33ος  Τα  δε κεφάλαια  Δ και  Ε αναπτύχθηκαν  από τον Σωτήρη Νικολακοπουλο 33ος

Κεφάλαιο Α             Περίοδος  1902-1912  Ιστορική Αναδρομή  

Κεφάλαιο Β            1902-1912  Σ.·. Στ.·. Πατρίς αρ. 39  Αν. Αθηνών

Κεφάλαιο Γ             Βιογραφικά Μελών της  Σ.·. Στ.·. Πατρίς  Αρ 39

Κεφάλαιο Δ            2012 και μετά  Σ.·. Στ.·. Πατρίς αρ. 168 Αν. Αθηνών

Κεφάλαιο Ε             Ο Τεκτονισμός σήμερα και στο μέλλον

Αντωνης Παπαναστασοπουλος 33ος

Σωτηρης Νικολακοπουλος 33ος