24 Τεκτονικά Μελετήματα Α’ Τόμος

Αυτό που ακολουθεί είναι τα μαθήματα που ανέπτυξα σαν Β’ Επόπτης της Σ.·. Στ.·. Ποσειδωνία αρ. 2 Αν.·. Πειραιώς. Προσπάθεια ατομική με τη βοήθεια της βιβλιογραφίας που αναφέρεται σε κάθε μάθημα, προσπάθεια αγάπης γι’ αυτό που κάνουμε, προσπάθεια τιμής στον όρκο που δώσαμε. Σαν πρώτο υλικό για την ανάπτυξη όλων των θεμάτων που ακολουθούν πήρα την εισαγωγή του τυπικού του Βαθμού του Μαθ.·. της Μ.·. Σ.·. Τ.·. Ε.·. έκδοσης Εν Αν.·. Αθηνών 1988  Θεωρώ ότι η προσπάθεια αυτή αποτελεί βοήθημα όχι μόνο για τους νέους Αδ.·. που τους προσφέρει την εικόνα του πνεύματος, του κόσμου των ιδεών αν θέλετε, του χώρου που ζούμε, καθώς και το επιθυμητό γνωστικό υπόβαθρο, στοιχειοθετώντας τη βάση μιας πρώιμης τεκτ.·. παιδείας ιδίως των νεοφύτων, αλλά και για τους παλαιούς Αδ.·. υπενθύμιση και περαιτέρω ανάπτυξη του κάθε μαθήματος και ελπίζω να τους βοηθήσει να εμβαθύνουν περισσότερο στις τόσο σημαντικές έννοιες του Συμβολικού Τεκτ.·.    Επισημαίνω για αποφυγή οποιασδήποτε παρεξήγησης, όλα τα θέματα όπως και ο τρόπος παρουσίασής τους εκφράζουν μόνο τις απόψεις μου οι οποίες δεν είναι καθόλου απαραίτητο να είναι σκέψεις και θέσεις κάποιων Αδ.·. Υπενθυμίζω ότι το βιβλίο αυτό προορίζεται ΜΟΝΟ για Τεκτ.·. και ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η διάθεσή του και ο δανεισμός σε τρίτους, στα πλαίσια του ηθικώς αυστηρού νόμου της #Τεκτ.·. Σιγής#……

 

            Σωτ. Νικολακόπουλος