24 Τεκτονικά Μελετήματα Β’ Τόμος

Με την έκδοση του Α’ Τόμου των Τεκτ.·. Βοηθημάτων και την απήχηση που είχε από τους αδ.· που το πήραν συνεχίζω να αναπτύσσω θέματα που αφορούν σίγουρα κάθε τεκτ.·.. δεν κάνω τίποτε άλλο παρά να δίνω το ερέθισμα την εκκίνηση αν θέλετε προκειμένου να εμβαθύνετε στο κάθε μελέτημα που θα ασχοληθείτε. Στον τόμο αυτό προσπαθώ να δείξω ότι ο τεκτ.·. στην πραγματικότητα είναι ένα σύστημα πνευματικής ανάπτυξης και που υποδεικνύω τον τρόπο που η ψυχή μας η καρδιά μας και ο νους μας μπορεί να γίνουν ο ναός του αληθινού εαυτού μας, όπου εμείς θα κατοικήσουμε προκειμένου να εργαστούμε για το καλό. Για να συντελεστεί όμως αυτό πρέπει να κάνουμε το σώμα μας όμορφο, την ψυχή μας δυνατή και το νου μας σοφό και έτσι πιστεύω ότι μπορεί να ολοκληρωθεί ο ναός, το κτίριο που είναι έργο του αληθινού και πραγματικού τεκτ.·.  Για να γίνουμε κοινωνοί των όσων θα διαδραματισθούν εις την ζωή σου, χρειάζεται να έχουμε πίστη, όχι μόνον δια το δικό μας καλό, αλλά και προς χάριν της προόδου της κοινωνίας, της εξελίξεως, της δημιουργίας.  Χρειάζεται να είμαστε ειλικρινείς διότι η ειλικρίνεια είναι χάρισμα ανωτέρας συνειδήσεως, να είμαστε σώφρονες και θαρραλέοι,……….

Σωτ. Νικολακόπουλος