Τεκτονικά Σύμβολα – Ερμηνείες και Αλληγορίες

Αυτό που ακολουθεί είναι τα μαθήματα που ανέπτυξα σαν Β’ Επόπτης της Σ.·. Στ.·. Ποσειδωνία αρ. 2 Αν.·. Πειραιώς. Προσπάθεια ατομική με τη βοήθεια της βιβλιογραφίας που αναφέρεται σε κάθε μάθημα, προσπάθεια αγάπης γι’ αυτό που κάνουμε, προσπάθεια τιμής στον όρκο που δώσαμε. Σαν πρώτο υλικό για την ανάπτυξη όλων των θεμάτων που ακολουθούν πήρα την εισαγωγή του τυπικού του Βαθμού του Μαθ.·. της Μ.·. Σ.·. Τ.·. Ε.·. έκδοσης Εν Αν.·. Αθηνών 1988

Θεωρώ ότι η προσπάθεια αυτή αποτελεί βοήθημα όχι μόνο για τους νέους Αδ.·. που τους προσφέρει την εικόνα του πνεύματος, του κόσμου των ιδεών αν θέλετε, του χώρου που ζούμε, καθώς και το επιθυμητό γνωστικό υπόβαθρο, στοιχειοθετώντας τη βάση μιας πρώιμης τεκτ.·. παιδείας ιδίως των νεοφύτων, αλλά και για τους παλαιούς Αδ.·. υπενθύμιση και περαιτέρω ανάπτυξη του κάθε μαθήματος και ελπίζω να τους βοηθήσει να εμβαθύνουν περισσότερο στις τόσο σημαντικές έννοιες του Συμβολικού Τεκτ.·.

Επισημαίνω για αποφυγή οποιασδήποτε παρεξήγησης, όλα τα θέματα όπως και ο τρόπος παρουσίασής τους εκφράζουν μόνο τις απόψεις μου οι οποίες δεν είναι καθόλου απαραίτητο να είναι σκέψεις και θέσεις κάποιων Αδ.·. Υπενθυμίζω ότι το βιβλίο αυτό προορίζεται ΜΟΝΟ για Τεκτ.·. και ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η διάθεσή του και ο δανεισμός σε τρίτους, στα πλαίσια του ηθικώς αυστηρού νόμου της #Τεκτ.·. Σιγής#.

Το κάθε μάθημα κρατά μια σχολική ώρα, δηλ. ¾ της πραγματικής ώρας, και αφού γίνει η εισήγηση στο θέμα, συνέχεια γίνεται διάλογος λύνοντας όσο μπορούσα πιο πολλές ερωτήσεις και απορίες. Με τον τρόπο αυτό και στο τέλος ένα μικρό διάλλειμα 15’ ξεκινούν οι εργασίες της Στ.·.

Ευχαριστίες αξίζουν πολλές, για την βοήθεια μέσω των ομιλιών τους, Αδ.·. καθώς επίσης την αμέριστη βοήθεια από το βιβλίο που έχει εκδώσει η Σ.·. Στ.·. Μεγ. Αλέξανδρος αρ. 62 Αν.·. Θεσσαλονίκης – Συμβολή στην Εσωτερική Γνώση της Τεκτονικής Μυσταγωγίας –

Τελειώνοντας παρακαλώ για την ανοχή σας για τις οποιεσδήποτε παραλείψεις ή λάθη υπάρχουν στην έκδοση αυτή, αφού καμιά φορά το καλύτερο είναι εχθρός του καλού.

Ως μαθηταί οφείλουμε να ερευνήσουμε την δημιουργία της φύσεως να εξετάσουμε τους νόμους και τις αρχές της δημιουργίας διότι ο πρώτος βαθμός υποδεικνύει την οδόν την οποία πρέπει να ακολουθήσει ο μαθητής εάν όντως ποθεί να καταστεί κάτοχος της γνώσεως.

Εντέλει πρέπει να έχετε κατά νουν ότι ερχόμαστε εδώ, δια να κατέλθωμεν εις τα βάθη της συνειδήσεως και να γίνουμε καλύτεροι, όχι κανενός άλλου, αλλά του ίδιου μας του εαυτού.

Σας παραδίδω τα επόμενα …  μαθήματα που είναι βγαλμένα αφ’ ενός από την εκπαίδευσή μου κοντά σας, την εμπειρία μου την τεκτ.·., και αφ’ ετέρου από βιβλιογραφία

Σωτήρης Νικολακόπουλος